Home > New Cars > Maruti Suzuki > Wagon R Ev
Maruti Suzuki Wagon R Ev is a CAR which is expected to launch in India in Feb 2025

Maruti Suzuki Wagon R Ev

Maruti Suzuki Wagon R Ev (HT Auto photo)
Maruti Suzuki Wagon R Ev (HT Auto photo)
UPCOMING

Prices are currently unavailable

Expected Launch in Feb 2025
Maruti Suzuki Wagon R Ev